Thora´s omtanke

Att handla med omtanke är allt mer viktigt!

Grundtanken med THORA´s har från början varit att låta vackra konsthantverk symbolisera en vilja att göra gott. 50kr av varje köp går oavkortat till att stötta viktiga kvinnoprojekt. THORA´s har valt att stödja Föreningen Storasyster.

Läs nedan hur Föreningen Storasyster beskriver sitt arbete:

Om Föreningen Storasyster

Föreningen Storasyster grundades år 2012 och är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till personer som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Verksamhet står öppen för alla över 13 år, oavsett könsidentitet. De erbjuder även stöd till anhöriga.

Föreningen Storasysters vision är att vi med alla möjliga medel ska främja nollvision mot sexuella övergrepp i samhället genom att erbjuda ett personligare stöd till utsatta. Vi ska öka kunskapen genom normbrytande och förebyggande arbete mot sexuella övergrepp. Ingen ska behöva vara ensam i det trauma som ett sexuellt övergrepp kan innebära.

Vi erbjuder stöd och gemenskap av personal och volontärer varav många har personliga erfarenheter av sexuella övergrepp. Våra egna bearbetade upplevelser innebär att vi kan erbjuda en unik förståelse för målgruppens behov. Genom personliga erfarenheter av sexuellt våld, samlade erfarenheter av tusentals samtal med stödsökande och relevanta utbildningar har Föreningen Storasyster kunskap om våra stödsökandes behov. Vi vågar möta och hjälpa våra stödsökande att sätta ord på det som hänt. En personlig storasyster eller storebror finns tillgänglig och verkar för att våra stödsökande, när de är redo, ska våga berätta och anmäla så att hjälpinsatser kan sättas in så tidigt som möjligt.

Det ideella engagemanget är grunden i vår verksamhet, och vi har över hundra aktiva volontärer. Vi har en storasysterjurist som erbjuder kostnadsfri juridisk vägledning till vår målgrupp. Vi har en samtalsmottagning där vår målgrupp erbjuds stöd- och rådgivande samtal eller behandling hos psykolog, psykoterapeut, sexolog eller kurator. Vi erbjuder samtalsgrupper där vår målgrupp eller deras anhöriga får träffa andra personer med liknande erfarenheter.

HAR NÅGON GÅTT ÖVER DINA GRÄNSER?

Vi på Föreningen Storasyster vill hjälpa dig som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Oavsett kön, ålder eller sexuell läggning finns vi till för dig och lyssnar på det du vill berätta. Engagerade volontärer finns utspridda i hela landet. Vissa av oss har egna erfarenheter av våldtäkt eller sexuella övergrepp. Vi har tystnadslöfte vilket innebär att allt du berättar för oss stannar hos oss. Hos oss kan du prata med någon som förstår, lyssnar och tror på dig.

- Chattjour
- Mejljour
- Chattsystrar & -bröder
- Stödgrupper
- Stödsamtal
- Stöd vid myndighetskontakter
- Juridisk rådgivning

På vår hemsida www.foreningenstorasyster.se hittar du mer information om det stöd vi erbjuder.

Föreningen Storasyster är en ideell förening som är helt beroende av finansiellt stöd från privatpersoner, företag och bidragsgivare. Tack vare dessa kan vi bedriva och utveckla vår verksamhet. Vi är en förhållandevis liten organisation, ett litet bidrag till oss ger stor effekt.

Ditt stöd kan bestå av pengar, tjänster eller andra gåvor. Bidrag och donationer går bland annat till att bekosta: lokalhyra, handledning, vidareutbildning, material, aktiviteter och evenemang för våra stödsökanden, annonsering, tryckkostnader, utbildningar m.m. Du kan även erbjuda dina tjänster gratis, som till exempel: grafisk formgivning, marknadsföring, catering och liknande.

Vi har 90-konto och står under Svensk Insamlingskontrolls tillsyn.

 

skänk valfri summa


Bankgiro: 90 06 79-2.

Uppge namn eller företagsnamn och e-post och märk talongen: ”Gåva”.

Swish: 900 67 92

Skicka valfritt belopp till Föreningen Storasysters swishnummer.