Skip to main content

Thora´s omtanke

Att handla med omtanke är allt mer viktigt!

Grundtanken med THORA´s har från början varit att låta vackra konsthantverk symbolisera en vilja att göra gott. 50kr av varje köp går oavkortat till att stötta viktiga kvinnoprojekt. THORA´s har valt att stödja Föreningen Storasyster.

Läs nedan hur Föreningen Storasyster beskriver sitt arbete:

Om Föreningen Storasyster

Storasyster är med 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. De tar årligen emot över 2 500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. De tar emot alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. De erbjuder även stöd till anhöriga.

Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld inom tre fokusområden: prevention, stöd och opinionsbildning.

De erbjuder stöd genom:

– Mejl – och chattjour
– Chattsystrar/chattbröder (stödperson online)
– Juridisk rådgivning
– Medföljning till polis, vård- eller behandlingsinstanser
– Samtalsmottagning med stödsamtal och traumabearbetning
– Samtalsgrupper för utsatta och anhöriga

Storasysters förebyggande och opinionsbildande arbete syftar till att öka medvetenheten om och minska förekomsten av sexuellt våld i samhället. För att höja kunskapen om ämnet erbjuder de utbildningar och föreläsningar. Storasyster publicerar löpande rapporter på området och har även tagit fram söktjänsten stödefterövergrepp.se där de listar verksamheter som kan ge stöd till målgruppen samt webbplatsen låtossprataomsex.nu till stöd för personer som upplever sexualitetsproblematik till följd av sexuellt våld. 

Storasyster grundades 2012 och drevs under två år helt på ideell basis. Idag har de åtta anställda på sitt kansli i Stockholm.

De får stöd från bl.a. Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Postkodsstiftelsen, Stockholms Stad och Region Stockholm.

Storasyster tilldelades Kvinnofridspriset 2019 av Operation Kvinnofrid. 

 

skänk valfri summa


Bankgiro: 90 06 79-2.

Uppge namn eller företagsnamn och e-post och märk talongen: ”Gåva”.

Swish: 900 67 92

Skicka valfritt belopp till Föreningen Storasysters swishnummer.